V této prezentaci uvidíte na příkladech z praxe, jak pro vás může být užitečná aplikace frameworku SEE-THINK-DO pro PPC kampaně.

Diskuze