Agentura CzechInvest má web od PeckaDesign

Business

Pro agenturu pro podporu podnikání a investic - CzechInvest - jsme vytvořili rozsáhlou, pětijazyčnou webovou prezentaci. K projektu jsme byli přizváni na základě vítězství ve výběrovém řízení.

Web agentury CzechInvest je dostupný na adrese www.czechinvest.org. Je kompletně spravován našim vlastním redakčním systémem PeckaDesign Publicator. Podrobnější popis řešení, včetně vyjádření klienta naleznete na samostatné referenční stránce, věnované projektu webu CzechInvest.

O agentuře CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

Zpět nahoru