Konec průměrné pozice v Google Ads

Marketing

Minulý měsíc skončila platnost oblíbené metrice průměrné pozice v Google Ads. Pojďme se podívat co změna obnáší a jaké nové metriky a strategie můžeme, ale také budeme muset nyní při biddingu kampaní používat.

Na úvod se rychle podíváme na původní metriku „Průměrná pozice“

Metrika nám umožnila hlídat průměrnou pozici naší reklamy ve výsledcích vyhledávání na Googlu. Prozradila nám, na jaké průměrné pozici se naše reklama zobrazuje. V případě že bylo číslo vyšší jak 4 – častěji jsme se zobrazovali pod organickými výsledky vyhledávání. V opačném případě jsme se zobrazovali v horní části stránky, tedy nad organickými výsledky vyhledávání. Zde jsou 4 reklamní pozice. V případě, že obsadíme pozici 1–1,5, zobrazujeme se na TOP umístění.

Na základě průměrné pozice jsme mohli upravovat nabídky maximálního cpc, případně jakékoliv další bidovací strategie, kterou využíváme. Mimo jiné jsme takto i zvládli hlídat nákladovost a návratnost reklamní kampaně. V našem případě jsme měli na metriku průměrné pozice napojená automatická pravidla i vlastní skripty pro automatizovaný bidding kampaní. 

Jaké máme nyní možnosti sledování pozice reklamy a biddingu kampaní?

Nyní nám vstupují do hry nové metriky, které Google představil ke konci minulého roku. Jedná se o „Míru zobrazení nahoře“ a „Míru zobrazení zcela nahoře“, následně došlo k rozšíření o další ukazatele jako jsou „Podíl zobrazení nahoře“ a „Podíl zobrazení zcela nahoře“ a „Podíl kliknutí“ kampaně.

 • Míra zobrazení nahoře ve vyhledávání (Impr. Top, %)
  Udává, kolik procent reklam se zobrazí kdekoliv nad výsledky organického vyhledávání.

  Míra zobrazení nahoře ve vyhledávání = počet zobrazení nahoře / celkový počet zobrazení
   
 • Míra zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání (Impr. Absolute Top, %)
  Udává, kolik procent reklam se zobrazí na prvním místě nad výsledky organického vyhledávání.

  Míra zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání = počet zobrazení zcela nahoře / celkový počet zobrazení
   
 • Podíl zobrazení nahoře ve vyhledávání (Search Top, IS %)
  Udává podíl zobrazení kdekoliv nad výsledky organického vyhledávání a odhadovaného počtu zobrazení, kterého jsme mohli dosáhnout.

  Podíl zobrazení nahoře = počet zobrazení nahoře / počet zobrazení nahoře, kterého bylo možno dosáhnout
   
 • Podíl zobrazení zcela nahoře ve vyhledávání (Search Absolute Top, IS %)
  Udává podíl zobrazení na prvním místě a odhadovaného počtu zobrazení, kterého jsme mohli dosáhnout.

  Podíl zobrazení zcela nahoře = počet zobrazení zcela nahoře / počet zobrazení nahoře, kterého bylo možno dosáhnout
   
 • Podíl kliknutí
  Udává podíl počtu kliknutí a odhadovaného počtu kliknutí, kterého jsme mohli dosáhnout.
TOP umístění výsledků při vyhledávání na Googlu

Ukážeme si příklad propojení jednotlivých metrik

Vyhledávací kampaň získala 10 000 zobrazení, 1 000 zobrazení nahoře a 100 zobrazení zcela nahoře. „Míra zobrazení nahoře“ je 50% a „Míra zobrazení zcela nahoře“ je 10%. 

Podle tabulky zjistíme, že původní „Prům. pozice“ kampaně bude pravděpodobně 2,2. Tedy víme, že buď zvýšením nabídky max. cpc nebo zlepšením skóre kvality máme prostor 50 p.b. pro vylepšení „Míry zobrazení nahoře“.

Více o ukazateli „Míra zobrazení nahoře“ a „Míra zobrazení úplně nahoře“ se dozvíte v nápovědě Google

Budoucnost biddingu je v automatizaci

Google věří, že budoucnost je v automatizaci. Proto mimo již uvedené nové metriky máme nyní možnost využít smart bidding strategii „Cílový podíl zobrazení“. V nastavení strategie zadáme, zda chceme cílit na „Kdekoliv na stránce“, „V horní části stránky s výsledky“, nebo na „úplně nahoře na stránce s výsledky“. U každého nastavení cílení dále určujeme % podíl pro cílení a nabídku maximálního cpc, abychom měli kontrolu nad náklady. Google poté výšku bidů optimalizuje podle námi zadaných pravidel. Více o tom, jak funguje smart bidding strategie se dozvíte také v nápovědě Google

Náhled nastavení v rozhraní Google Ads

Jak odhadnout průměrnou pozici reklamy podle nových metrik?

Pro optimální nastavení našeho automatického biddingu kampaní bylo nutné zjistit / odhadnout, jaký byl vztah mezi původní metrikou „Průměrnou pozicí“ a novou metrikou „Podíl zobrazení nahoře“ a „Podíl zobrazení úplně nahoře“. 

Vycházeli jsme z reálných dat z účtů. Na vodorovné ose vidíme původní „Průměrnou pozici“ a na svislé „% Zobrazení nahoře“ a „% Zobrazení zcela nahoře“. V náhledu uvádíme data za všechna zařízení (mobile/desktop) dohromady. 

Když si uděláme průsečík hodnot, zjistíme, že pravděpodobně pro původní průměrnou pozici 1,5 budeme mít nyní „Zobrazení nahoře“ 80% a „Zobrazení zcela nahoře“ 50%.

Korelace mezi „Prům. pozicí“, „Podíl zobrazení nahoře“ a „Podíl zobrazení úplně nahoře“

 

Sdílet na facebooku anebo twitteru

Zpět nahoru