Přednášeli jsme na konferenci o internetovém marketingu

Marketing

I my jsme se zúčastnili již druhého ročníku konference Internetový marketing: motor úspěšného e-businessu, pořádané společností Dobrý Web. Tentokrát jsme nebyli pouze v roli posluchačů, ale i přednášejících.

Michal Horák, ředitel společnosti PeckaDesign, přednesl na konferenci příspěvek na téma webové grafiky a jejího vlivu na obchodní úspěšnost webu. Dvacetiminutový příspěvek se věnoval zejména objasnění pojmu webová grafika a její souvislosti s dalšími aspekty tvorby úspěšných webových stránek. Jaké aspekty máme na mysli? Zejména použitelnost a přístupnost webu. Právě použitelnost webových stránek, tedy jednoduché a intuitivní ovládání webu, je důležitým kritériem, které odlišuje průměrnou grafiku od té opravdu špičkové.

Další body prezentace se týkaly procesu vzniku webu a místa, které v tomto procesu patří právě webové grafice. V neposlední řadě byla zmíněna samotná osobnost grafika, jako nepostradatelného člena týmu, který spolupracuje se všemi ostatními v průběhu celého procesu tvorby nového webu.

Po přednášce byla zodpovězena i velice zajímavá otázka, která se týkala rozporu představy majitele webu a grafického studia o výsledné grafické podobě webu. Jak tento problém řešíme my? Vždy samozřejmě chceme vyjít maximálně vstříc, zároveň se však snažíme klienta ubezpečit, že nám může důvěřovat a může dát na naše zkušenosti. Tímto pak v drtivé většině případů dospějeme ke kompromisu, který vyhovuje oběma stranám.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci s názvem Webová grafika pro úspěšný web. Podívat se můžete rovněž na program konference.

Zpět nahoru