Typografický tahák nejen pro grafiky

Marketing

Ať už píšete články, vedete web nebo sociální sítě, kromě gramatiky a stylistiky nezapomínejte na typografii. Pokud si nejste jistí, jak některé znaky a symboly správně napsat, projděte si s námi základní typografická pravidla. Váš projev bude profesionální a kdo ví, třeba svými texty nalákáte i nové zákazníky. Ponořte se s námi do tajů typografie a naučte se psát jako profík!

Spojovník

Stiskněte tlačítko mezi .Shift na klávesnici. A máte spojovník.

Ale kdy napsat spojovník a kdy pomlčku? Možná jste tyto dva znaky celý život zaměňovali. Pojďme se na to společně podívat.

Spojovník je krátká vodorovná čára, kterou pište vždy bez mezer. Slouží ke spojování složených výrazů nebo dělení slov.

Složená přídavná jména

 • česko-anglický
 • technicko-ekonomický
 • frýdecko-místecký

Cizí slova

 • ping-pong
 • play-off
 • e-mail

Oddělení spojky „-li“

 • bude-li
 • není-li
 • chceš-li

Místní jména a názvy oblastí

 • Brno-venkov
 • Frýdek-Místek
 • Ostrava-město

Pomlčka

MacOS: Option + Spojovník
Win: Alt + 0150
Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2013

Pomlčka je krátká vodorovná čára, která je o něco delší než spojovník. Může se sázet s mezerami i bez mezer.

Pokud pomlčka naznačuje přestávku v textu nebo nahrazuje čárku v souvětí, oddělte ji z obou stran mezerou. Interpunkce (např. vykřičník) se sází hned za pomlčku bez mezery.

Příklady:

 • Do práce jsem šel – co bych byl doma také platný.
 • Nechoď tam, Frantíku, nebo –!
 • Na oslavu jsem pozvala jen dva lidi – tebe a Honzu.

Pomlčku klidně používejte i jako náhradu za „a“, „až“, „od–do“„odkud–kam“, „versus/proti“. V těchto případech sázejte pomlčku bez mezer.

Příklady:

 • dálnice Praha–Brno
 • strana 23–26
 • otevírací doba 8.00–16.00 hodin
 • termín 1.–7. 3. 2020
 • v letech 1990–1991
 • zápas Kometa–Sparta

Pokud je alespoň jedna položka složena z více slov, pro lepší čitelnost pište pomlčku s mezerami před i za ní.

Příklady:

 • rychlík České Budějovice – Ústí nad Labem
 • autobusová linka Praha – Karlovy Vary
 • let Vídeň – New York
 • 1. ledna – 31. prosince
 • 1. 1. 2010 – 31. 12. 2020

U zápisu finanční částky používejte pomlčku a měnovou jednotku pište před částkou.

Příklady:

 • Kniha stojí Kč 600,– bez DPH.
  Místo Kč 600,– či 600,– Kč se doporučuje psát 600 Kč bez DPH.
 • iPhone stojí Kč 12 900,– bez DPH.

Při zápisu výčtu pište také pomlčku – nikoli spojovník.

Příklad:

Dodržujte tato doporučení:
— kýchat a kašlat do kapesníku nebo rukávu
— nedotýkat se očí, nosu a pusy

Znaménko minus

MacOS: Prohlížeč znaků – nápověda na konci článku
Win: Alt + +2212 – pokud vám zkratka nefunguje, zkuste si v registrech povolit Hexa kód
Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 002D

Je to téměř k nevíře, ale tak běžné znaménko, jako minus, se na běžných klávesnicích nevyskytuje. Minus je oproti pomlčce (+ – =) či spojovníku (+ - =) posunutý tak, aby byl ve stejné výšce jako vodorovná čárka ve znaménku plus (+ − =). Pokud minusem značíte záporné číslo, sázejte jej bez mezery. Naopak znaménka matematických operací oddělte z obou stran mezerou. V klasické sazbě mezerou zúženou.

Příklady:

 • −10
 • 100 − 25 = 75
Spojovník, pomlčka, minus

Znaménko krát

MacOS: Prohlížeč znaků
Win: Alt + 0215
Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 00D7

Většina smrtelníků ke své škodě nahrazuje znaménko krát písmenem „x“. Ano, je jednodušší napsat krát pomocí písmene, ale vypovídá to o jejich neznalosti. A to vy určitě nechcete. Krát nezapisujte ani pomocí hvězdičky nebo tečky. Jedná se o speciální znak, který byste neměli nahrazovat ničím jiným.

V případě matematických operací oddělujte znaménko krát z obou stran mezerou. Pokud ale zapisujete, že se něco opakuje několikrát, pak sázejte krát bez mezery.

Příklady:

 • 6 × 3 = 18
Znaménko krát a písmeno x

Datum

Číselné datum působí nejlépe, když ho zapíšete vzestupně – den, měsíc a poslední rok (2. 8. 2020), pak i slovně (2. srpna 2020). Datum v obou případech zapište s mezerami za tečkou. Zápis data ve formálnějších textech pište dvoumístným způsobem (02.08.2020), ale v tomto případě mezeru za tečkou už vynechte.

Zápis bez mezer používejte také v případě, že chcete psát datum sestupně, tedy rok, měsíc a poslední den. Při tomto zápisu nepište tečku, ale spojovník (2020-08-02).

Nezapomeňte, že pokud chcete datem vyjádřit „od–do“, používejte pomlčku bez mezer. Jestliže jsou okolo pomlčky „víceslovné“ výrazy, pište ji pro lepší čitelnost s mezerami z obou dvou stran.

Příklady:

 • 27. 2. 1990
 • 27.02.1990
 • 1990-02-27
 • 1.–13. listopadu
 • 1. ledna – 31. prosince 2019
 • 11. 4. – 12. 6. 2018
 • 13. 1. 2010 – 31. 12. 2020

Čas

Časové údaje v hodinách a minutách oddělujte tečkou nebo dvojtečkou bez mezer. Slova hodina, minuta a sekunda pak krátíte mezinárodními značkami h, min, s nebo zkratkami h., hod., min. Zkratku pro sekundu vždy pište bez tečky.

Příklady:

 • 8.30, 8:30
 • 10 h, 12.45 hod
 • 10 h., 12.45 hod.
 • 8 h, 8 h. i 8 hod.; 30 min i 30 min.
 • Odjezd vlaku 16.30 h.
 • 16:30:15 (16 hodin, 30 minut, 15 sekund)
 • 10–⁠13 hod.

Procento, stupeň, jednotka

Všimli jste si, že se procenta nebo jednotky někdy píší s mezerou a někdy bez ní? Důvod je celkem prostý. Existují totiž dva možné a typograficky správné zápisy.

Zápis bez mezery naznačuje jedno slovo (přídavné jméno).

 • 10% čteme jako „desetiprocentní“
 • 10°C čteme jako „desetistupňový“
 • 10m čteme jako „desetimetrový“

Zápis s mezerou naznačuje dvě slova.

 • 10 % čteme jako „deset procent“
 • 10 °C čteme jako „deset stupňů“
 • 10 m čteme jako „deset metrů“

Uvozovky

Jednoduché uvozovky
MacOS: Option + N, Option + H
Win: Alt + 0130, Alt + 0145
Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201a, Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2018

Dvojité uvozovky
MacOS: Option + Shift + N, Option + Shift + H
Win: dvojité: Alt + 0132, Alt + 0147
Linux: dvojité: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201e, Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 201c

Ach ty uvozovky… Uvozovky jsou párová interpunkční znaménka a používáme je například k vyjádření přímé řeči a nespisovných či ironických výrazů. Sázejte je k textu vždy bez mezer.  Při sazbě si myslete na to, v jakém jazyce text píšete, protože každý jazyk má svá typografická pravidla.

Čeština nejčastěji používá tyto dva druhy uvozovek: ‚jednoduché‘„dvojité“. Na klávesnici bohužel najdete jen ty americké, a proto je nechtěně zaměňujeme. Ve většině případů používáme dvojité uvozovky ve tvaru 99 (dole) a 66 (nahoře). Americké mají tvar 66 99, jak uvidíte na obrázku níže.  Při zápisu uvozovek a dalších interpunkčních znamének se držte určitých pravidel, které vám uvedu na jednoduchých příkladech.

Pokud do uvozovek vkládáte celou větu, pište druhé uvozovací znaménko až za znaménko interpunkční:

„Cílem našeho života je být šťastný.“

V případě, že do uvozovek vložíte pouze jedno slovo nebo část věty, pište nejprve koncové uvozovky a poté vhodnou interpunkci.

Moje maminka vždy říkala, že „všechno bude fajn“.

A teď něco málo z mluvnice. Připomeňme si, co je přímá řeč a co uvozovací věta. Přímá řeč je ohraničena uvozovkami a jedná se o doslovné přepsání řeči. Uvozovací věta uvozuje na přímou řeč a má informativní funkci, říká nám jak kdo mluví.

Přímá řeč a uvozovací věta

Pokud uvozovací větu vložíte do přímé řeči, oddělte ji z obou stran čárkami a obě části přímé řeči označte uvozovkami:

„A tady všude,“ řekl nahlas, „jsem byl.“

Jestliže přímou řeč zakončíte otazníkem nebo vykřičníkem, čárku před druhými uvozovkami už nepište:

„Už to chápu!“ odpověděl Honza.

Pokud přímou řeč uvedete větou, zapište za ní dvojtečku s mezerou a poté uvozovky. V tomto případě začněte přímou řeč vždy velkým písmenem.

Učitel matematiky řekl: „Napíšeme si test!“

Pokud uvozovací větu vložíte za přímou řeč, začněte ji malým písmenem, a to i za předpokladu, že předcházející přímou řeč zakončíte otazníkem nebo vykřičníkem.

„A teď si napíšeme diktát!“ překvapil žáky učitel.

České a americké uvozovky

Výpustka

MacOS: Option + Shift + ů
Win: Alt + 0133
Linux: Ctrl + Shift + U uvolnit klávesy a napsat 2026

Slyšíte tento název poprvé? Nic si z toho nedělejte. Krátce její význam vysvětlím. Výpustka, jinak také trojtečka je interpunkční znaménko, a proto se k ní tak i chováme. Jedná se tedy o jeden znak, ne o složeninu tří samostatných teček. Vyjádříte jí nedokončenou řeč nebo vynechanou část textu. Pokud použijete výpustku na konci věty, další tečku za větou již nepište. Jestliže za trojtečku napíšete další interpunkční znaménko, napište mezeru až za ním. Při zápisu neúplného výčtu, kdy nahrazujete jednu nebo více položek, mezeru napište před výpustku.

Příklady:

 • Nezlob, nebo…!
 • Deset, dvacet, třicet, …, až do padesáti.
 • Nevím… jak bych… to řekla… musím si to rozmyslet…
Výpustka a tři tečky

Dvojtečka

Dvojtečka je interpunkční znaménko, u kterého si musíte dát pozor, zda se píše s mezerami, bez mezer, nebo s mezerou jen z jedné strany.

U časových údajů a vyjádření skóre dvojtečku zapište bez mezer.

 • Autobus odjíždí přesně v 7:00.
 • Slavia porazila Spartu 3:1.

U poměru, měřítek i matematického dělení oddělujte dvojtečku mezerou z obou stran.

 • Poměr stran je 2 : 3.
 • Každý výkres má své měřítko, nejčastěji je to 1 : 50.
 • 12 : 3 = 4

Výčet nebo uvození přímé řeči doplňte dvojtečkou hned za výraz, který je před ní, ale od následujícího výrazu ji oddělte mezerou.

 • Nákup: rohlíky, paštika, cukr, sůl
 • František volal: „Oni mě tu ruší!“

Lomítko

Lomítko obvykle píšeme bez mezer, ale pokud jím rozdělujete výrazy ve výčtu, oddělte je mezerami z obou stran.

Příklady:

 • km/h
 • školní rok 2019/20
 • Denní nabídka: zeleninová polévka / svíčková na smetaně / desert

Nezařazené, ale stejně důležité

 • Jednoznakové předložky a spojky (v, s, z, k, o, a , u, i) nenechávejte ledabyle na konci řádku. Mezi jednoznakovku a následující slovo vložte nezlomitelnou (pevnou) mezeru, čtenáři se bude text i mnohem lépe číst. Nezlomitelnou mezeru vložíte na MacOS: Option + Mezerník a Win: Alt0160. V HTML kódu je pro zápis pevné mezery potřeba tzv. HTML entita a to v této podobě „ “. Zápis proveďte tímto způsobem „Babička i dědeček“.
 • Slovo viz není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět, proto za ním nepište tečku. Pokud ho tedy nenapíšete na konci věty.
 • Pokud věta končí zkratkou nebo výrazem, za kterým už tečka je, tak na konec věty další tečku nepište.
 • V češtině píšeme desetinnou čárku (3,14) nikoli tečku (3.14), tu nechejme anglofonním zemím.
 • Ještě trošku názvosloví. Verzálky označují VELKÁ PÍSMENA. Minusky označují písmena malá.

Jak používat prohlížeč znaků u uživatelů MacOS?

Nejprve si nastavte, aby se vám prohlížeč zobrazoval v řádku nabídek, a poté zjistíte, jak je jeho použití vlastně snadné. V předvolbách systému klikněte na „Klávesnici“, kde zaškrtněte „Zobrazit prohlížeč klávesnic a emotikonů v řádku nabídek“ a můžete zavřít.

Jak na prohlížeč znaků?

Prohlížeč už máte v řádku nabídek a na pár kliků k dispozici. Takže už žádné zdlouhavé vyhledávání potřebných znaků na internetu.

Už teď víte, že je pro vás typografický tahák přínosný a překvapila vás některá z rad? Máte další tip, nebo se chcete zeptat na pravidlo, ve kterém lidé často chybují? Napište mi do komentářů, ráda se s vámi podělím o další zkušenosti.

Použité zdroje:

Knihy

Praktická typografie: Pavel Kočička a Filip Blažek

Typografický manuál: Vladimír Beran a kolektiv

Internety

https://prirucka.ujc.cas.cz/

https://www.pravopisne.cz/

http://www.fileformat.info/tip
 

Sdílet na facebooku anebo twitteru

Zpět nahoru