Hromadný překlad tisíců produktů na e‑shopu pomocí DeepL API

Případové studie

V tomto článku bych rád představil naši zkušenost s hromadným překladem rozsáhlého množství produktových popisů do angličtiny prostřednictvím DeepL API – projekt realizovaný pro naši sesterskou firmu DesignVille.

Již od spuštění české verze e-shopu DesignVille v roce 2014 jsme měli v plánu rozšíření nabídky i pro anglicky mluvící zákazníky, což nás od začátku vedlo k registraci domény designville.eu. V roce 2022 jsme se rozhodli, že nastal čas tuto myšlenku realizovat.

Původní úvahy o zapojení rodilých mluvčích nebo překladatelských agentur byly brzy nahrazeny rozhodnutím využít služeb AI překladače DeepL, doplněného o ruční revize pro zajištění přesnosti a přirozenosti textů.

Naše řešení spočívalo v integraci DeepL API do backendu našeho e-shopu, což nám již od roku 2021 umožňovalo plynule překládat obsah specifických stránek, kategorií a blogových článků. Výzvou však zůstávalo zpracování tisíců produktů s následujícími komponentami textu: název, titulek, navigační název, anotace a obsah.

Díky šikovnému týmu vývojářů v PeckaDesign a dostupnému DeepL API jsme se pustili do vývoje skriptu pro automatizovaný hromadný překlad. Tento skript byl navržen tak, aby byl spouštěn přes SSH příkazovou řádku přímo na serveru, což nám umožnilo efektivně spravovat proces překladu přímo v prostředí, kde jsou data uložena. Navíc, díky flexibilitě skriptu a jeho konfiguračním možnostem, můžeme tento nástroj v budoucnu snadno využít pro překlad do dalších jazyků, což nám otevírá dveře k případné další expanzi.

Spuštěný skript překladu přes příkazovou řádku
Ukázka výstupu překladového nástroje na příkazové řádce

Vývoj funkčnosti zabral přibližně 50 hodin programátorské práce, po níž následovalo dvoutýdenní období ladění a testování. Po dokončení testování jsme utilitu nasadili na produkční server. Po spuštění skriptu byl celý proces překladu dokončen za přibližně 6 hodin.

I když základní verze DeepL API je bezplatná, pro náš rozsah bylo nutné přejít na placenou verzi DeepL API Pro, s ohledem na limit 500.000 přeložených znaků za měsíc. Celkově bylo přeloženo více než 5,5 milionu znaků za méně než 92 EUR.

Výsledné využití DeepL API
Výsledné využití DeepL API

Jsme si vědomi, že automatický překlad prostřednictvím DeepL není dokonalý a často vyžaduje další úpravy. To se projevilo zejména u slovosledu v názvech produktů, kde překlad nemusel vždy odpovídat běžným konvencím a očekáváním v anglickém jazyce. 

Například, původní překlad „Židle Vitra Eames“ jako „Chair Vitra Eames“ vyžadoval manuální úpravy na „Vitra Eames Chair“, aby byl slovosled správný a text srozumitelný pro anglicky mluvící publikum.

I přes čas věnovaný vývoji a následným ručním úpravám překladu jsme díky tomuto procesu ušetřili stovky, možná i tisíce hodin práce. Nebýt automatického překladu, nejspíš by nám přípravy anglické verze e-shopu trvaly mnohem déle a vyžádaly by si výrazně vyšší náklady.

Sdílet na facebooku anebo twitteru

Zpět nahoru