Jsme členy Unie grafického designu

UX

Unie grafického designu je profesní sdružení grafických designérů a typografů, jejímž posláním je propagace grafického designu a zvyšování informovanosti laické veřejnosti a zadavatelů zakázek.

Ačkoliv je grafický design vysoce odborná a důležitá součást tvorby webových stránek, bývá často podceňována. Posláním Unie grafického designu je zvyšování informovanosti u široké veřejnosti, sdružování designérů a nastavení pravidel spolupráce. Hlavím smyslem unie je stanovení kodexu a pravidel, jak by měla designérská firma pracovat. Tuto aktivitu velmi vítáme z toho důvodu, že může pomoci tento obor více profesionalizovat a dodat mu zasloužené vážnosti.

Naše členství v Unii je pro vás zárukou profesionality a vysoké úrovně grafických návrhů vašich webových projektů.

Zpět nahoru